Offra din oro

”Upprörs ni, så synda inte.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!”
Ge rätta offer, förtrösta på Herren.”
Ps 4:5-6

Upprörs ni, så synda inte
Det finns mycket som upprör oss, både i tillvaron, i våra egna liv och inom oss själva. Det är i och för sig helt i sin ordning. Att vi upprörs kan ju faktiskt kanaliseras ut i sunda beslut och konstruktiva handlingar. Vad Ordet säger här är: synda inte d v s låt inte upprördheten kanaliseras ut i destruktiva tankar och beteenden. Det är lätt att upprördhet får oss att falla offer för både hopplöshet och självömkan, och kanske farligast av allt: fruktan och misströstan.
Säg där ni ligger på er bädd: ”Var stilla!
Där i bädden, när lampan är släckt och dagen är gången, finns ett ypperligt tillfälle till reflektion innan vi överlämnar oss till sömnen. Om vi kan vara stilla, i tystnaden och mörkret när inga yttre sinnesintryck pockar på, kan vi lyssna till vårt inre, och vi kan höra Guds röst i stillheten. Vad är det Han säger i den här bibelversen?
Ge rätta offer!
Vad är det som ska offras? Offer låter alltid lite skrämmande, för vi vet att det handlar om att avstå något. Vi är alltid rädda för att avstå från något som vi har, eller tror oss ha. Man vet ju vad man har, men inte vad man får, lyder ordspråket. Men offer har med kärlek att göra, och i kärlek finns aldrig några garantier, men här ligger ändå den allra största potentialen och kärleken driver ut all rädsla. (1 Joh 4:18)  Sista raden i bibelversen pekar på vad det är som behöver offras:
Förtrösta på Herren! – Offra all din oro. Avstå från din rädsla! Lägg den som ett offer på Hans altare och låt den brinna. Våga offra din oro. Våga förtrösta i stället! Det kräver beslutsamhet, som ibland kan vara svår att finna. Själv tycker jag att den är lättast att få tag på just där i kvällningens stillhet i det mörka sovrummet. Just där i tystnaden alldeles innan jag släpper taget om den dag som varit, för att frivilligt överlämna min kropp och själ till sömnen och min Herres kärleksfulla eviga närvaro.