Att möta Gud 4

Tilliten – relationen kan börja växa
När vi börjar lära känna någon är det normala att vi vågar lita mer och mer på den andre. En tillit växer fram. När detta börjar spira i vårt förhållande till Skaparen händer något förunderligt. Han blir inte bara Skaparen. Han börjar framträda som Fadern, ja till och med som pappa. (Abba=pappa, Rom 8:15) I kombination med samhörigheten finns nu förutsättningarna för att Hans kärlek ska tränga så djupt att den på allvar väcker vårt gensvar. Då kan vi våga se in i djupet av vårt eget hjärta, medvetet finna den där inre kontaktpunkten och öppna landningsbanan för Honom. När tilliten växer och konturerna av Faderns ansikte börjar skönjas, väcks vår kärlek som ett gensvar – en relation har upprättats. Detta gensvar föds ur den tacksamhet som bejakandet av förnimmelsen av samhörighet och den försiktigt växande tilliten skapar. Om vi bevarar, och när denna tacksamhet, kommer den att för alltid bli en frisk hoppets källa i våra liv.
En resa med helt nya förutsättningar kan börja. När gudsrelationen bejakas och våra ”krav” på intellektuell förståelse underordnas denna enkla men djupt existentiella förnimmelse, öppnas dörren till nya dimensioner i tillvaron. Den Helige Ande, den tredje personen i Gudomen, ges åt var och en som tror. Jesus säger: ”Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom.” (Joh 7:38-39). När vi på detta sätt väljer att ”dricka av Hans vatten” släcks vår existentiella ångests törst. Jesu ord i Joh 4:14 talar om detta. ”Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” Då kan vi börja leva det liv där vetskapen om att vi är i goda händer, vad som än sker, bär oss igenom allt.