Att möta Gud 1

Det finns en kontaktyta i varje människohjärta
Människan är skapad till Guds avbild enligt 1 Mos 1:26. Detta är något stort och väldigt grundläggande för förståelsen av både Gud och oss själva. Det betyder att det finns en gudslikhet djupt inom oss. Denna ”plats” i vårt innersta är en kontaktyta, en slags landningsbana för Gud, och den finns i varje människa just för att hon är människa. Det tillhör vår existens och kan aldrig raderas ut. Vi kan förnimma detta på olika sätt. Men det är en förnimmelse, snarare än en förståelse. Precis som alla mänskliga relationer börjar med en förnimmelse av den andres person, inte en förståelse av hur han/hon fungerar eller tänker, så börjar vår gudskontakt med en förnimmelse. Predikaren i bibeln utbrister : ”Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.” (Pred 3:11) Evigheten – Guds dimension finns i våra hjärtan, men det betyder inte att vi till fullo förstår allt. Vad är det då vi kan förnimma? Kanske är det så att avbilden på insidan känner igen sin Skapare? Kanske anar hon ett slags samhörighet med sitt ursprung? Om evigheten är lagd i våra hjärtan, är det där den kan förnimmas!
Det är faktiskt ganska enkelt. Vi kan börja just där vi är. ”Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, nämligen trons ord som vi predikar.” (Rom 10:8) (5 Mos 30:14) Vi måste bara våga vara nollställda. Gud går långt utöver all analys. Att acceptera och ta till sig att det inte är logik och analys som är de primära medlen för att få ett Gudsmöte, (lika lite som det är det i mänskliga möten), hjälper oss att våga denna befriande nollställdhet.