Att möta Gud – inledning

Ibland möter vi människor som undrar hur vi kan säga att vi ”mött Gud”. Hur kan man möta någon som är osynlig? Och framför allt hur kan man påstå sig ha en relation med ett sådant ”fenomen”?
Varje människas väg är unik. Jag har försökt att sätta ord på en del av den process som är människans väg mot att öppna dörren för Gud. Syftet är inte att krångla till saker, och säkert finns det fler sätt att beskriva det. Min önskan är bara att med fem korta inlägg ge en bild, som förhoppningsvis kan inspirera och locka någon att våga ta steget mot en personlig relation till vår Skapare och Gud.
Generellt kan sägas att det är mycket viktigt att fundera ordentligt över vad ett möte innebär i verkligheten. Man skulle kunna säga att den finns en skillnad mellan att möta någon och att träffa någon. Jag skulle vilja säga att ett möte innebär att det etableras en form av kontakt, måhända mycket kortvarig, men ändå ett ömsesidigt seende av varandra. Det kan vara att möta en blick och känna samförstånd, att kanske bara en sekund se och bli sedd. Att träffa någon däremot skulle då kunna ses som en ytlig beröring, ett konstaterande av den andres närvaro, men utan någon egentlig kontakt. Utifrån dessa definitioner skulle man kunna säga att träffen karaktäriseras av analys, medan mötet handlar om upplevelse. Det blir också tydligt när vi tänker på vad som sker i ”mötet” med konst, musik, poesi eller en vacker naturupplevelse. När vi tar till oss skönhet är det inte analysen som gör att vi kan tillägna oss det njutbara. Nej, det är vår öppenhet, vårt mod att våga se och lyssna och vara nollställda. Det är nollställdheten som gör våra sinnen mottagliga för det som inte kan uttryckas i ord, det som är verkligheten bortom ord och logik. Det är nollställdheten som öppnar för ett äkta möte. Jag tror att det är detta Jesus syftar på när han säger ”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” (Mark10:15) Så till att börja med är det viktigt att förstå att det är  helt avgörande med vilken attityd vi närmar oss verkligheten.
(Se Inlägg 2013-02-27)