Bön inför vårt nya år

Så här i början av året samlas människor överallt i våra olika kyrkor för att be för landet och världen inför det nya året. Att sätta bönen i fokus vid årets början är en mycket bra start. Att utöva förbön tillsammans på detta sätt är också gott. Låt oss inte glömma att förbön, gemensam och personlig bön är helt beroende av varandra.
Bön blir så lätt ett krav, en kristen plikt och vi tycker alltid att vi borde be mer… Vi hör om stora gudsmän och gudskvinnor som ägnar så och så många timmar om dagen till bön.
Bön är ju ett umgänge med den som älskar oss, den vars kärleksfulla blick ständigt vilar på oss. Umgänge innebär mycket mer än verbal kommunikation. Umgänge handlar om ömsesidighet, förtroende och gemenskap. Bön är med Wilfrid Stinissens ord ” ..Guds gåva av sig själv till dig och din gåva av dig själv till Gud.” (Göm dig vid bäcken Kerit s 30)
Om vi ser att bönen är en gåva, att den redan finns inom oss därför att Jesus bor i varje troende, blir bönen en plats av frid. Mäster Eckhart (1260-1327) säger ”Det rinner ett ständigt flöde från Gud in i själen. Så länge människan håller sig rakt under Gud, fångar hon omedelbart upp detta gudomliga flöde.” Jag tror att det är just från denna plats av frid och kärleksflöde över oss som vi kan gå in i förbönens tjänst. Vi ber inte med attityden att vi ska lösa problem, eller tala om för Gud hur Han ska göra. Vi aktar oss för att låta vår längtan övergå i krav. Vi söker inte upplevelser, känslor eller uppenbarelser (även om de kan komma när Gud vill). Vi håller oss helt enkelt öppna, med vår uppmärksamhet på Honom i vars kärlek vi får sola oss. Det är i detta solsken vi får dra in våra böneämnen, låta dem värmas och belysas av Hans närvaro. Om vår uppmärksamhet är riktad mot honom, mer än mot våra böneämnen så förblir vi i honom. ”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.” (Joh 15:7) Jag tror att det är detta förblivande som Paulus syftar på när han säger: ”be oavbrutet” (1 Tess 5:17). Bön är mer en inre hållning i livet, än en metod att ändra omständigheter i världen runt oss. (se inlägg 110923). Kanske är det den livshållningen som är en av nycklarna till bönesvar?