Guds källor bortom allt förnuft

”Gud dör icke den dag vi ej längre tro på en personlig gudom,
men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses
av det ständigt återskänkta undrets glans
från källor bortom allt förnuft”

Dag Hammarskjöld, ”Vägmärken”