Gåvan gör oss hela.

Gåvan – Guds gränslösa kärlek. Den eviga gåvan, essensen i hela vår existens. (111021111027) Det är den som gör oss till hela människor. Det är genom att vi tillsammans med Den Helige Ande tar emot, fördjupar oss i och lever utifrån denna vår innersta identitet – att vi är gränslöst och evigt älskade – som vi blir hela människor. Den inre splittring som syndafallet orsakat kan börja helas. Kanske är detta kärnan i den process vi kallar helgelse, och som är nödvändig för att vi ska kunna se Herren. (Hebr 12:14) När vi helgas blir vi hel-iga. Helighet är inte felfrihet utan en förtröstan, en överlåtelse, som föds inom oss när vi upptäcker gåvan. Det är en hel-ande tillit. Paulus kallar de troende för heliga i sina brev, vilket visar att det inte handlar om perfekta människor. Helgelse är inte att växa till i disciplin och karaktärsfasthet! Disciplin och karaktärsfasthet kan förvisso hjälpa oss att behålla rätt fokus i våra liv, men de är bara medel inga självändamål. Att vi blir mer och mer helgade betyder inte heller att vi blir mer och mer ”andliga”. Nej det betyder snarare att vi blir mer ”mänskliga”, kommer närmre det vi en gång skapades till. Ja, man skulle kunna säga att vi hittar hem till vårt sanna jag, vårt eget centrum, där Guds kärleksgåva har sitt fäste. Denna helandeprocess kräver förvisso vårt samarbete, men det är Den Helige Ande som utför verket. Och det är ett underbart verk. Här släpper krampen kring att söka förtjäna människors gillande, beskydda positioner och söka bekräftelse hos andra. Det gör oss också känsliga för andras behov för deras egen skull, inte för vad det betyder för mig. Det är helt enkelt kärlekens befriande  morgonluft, som är en försmak av de himmelska viddernas gränslösa frihet.